Leto v Múzeu oravskej dediny

Ozveny tradícií

Každú stredu v priebehu júla a augusta sa v Múzeu oravskej dediny v Zuberci na Brestovej bude konať program Ozveny tradícií. Okrem ukážok remeselníckej výroby je v odpoludňajších hodinách pripravená scénická mozaika o tradičnej kultúre Oravy. Prostredníctvom hovoreného slova s predvedením autentických nástrojov sa návštevníci zoznámia s ľudovými hudobnými nástrojmi, s domácou výrobou textílií a ľudových odevov. Program, doplnený oravskými ľudovými piesňami a tancami,

v podaní folklórnej skupiny Brestová a jej hostí sa začína o 14.00 hod.

Remeslá na dedine

Každú nedeľu počas prázdnin sa v Múzeu oravskej dediny bude konať program Remeslá na dedine.

Ukážky tradičného remeselného spracovania rôznych materiálov – dreva, hliny, kovu, tkanín i vosku. Ukážky prebiehajú od 11.00 do 16.00 h.

Goralská nedeľa

16.7.2017

Program zameraný na predstavenie tradičnej kultúry a nositeľov tradícií Goralov, folklórne vystúpenia

Plátenná nedeľa

13.8.2017

Ukážky spracovania ľanu a vlny, výroby plátna a ľudového odevu, folklórne vystúpenia.

50 rokov Múzea oravskej dediny

20.8.2017

Sv. omša v kostole sv. Alžbety, spomienkový program pri príležitosti položenia základného kameňa múzea