Podujatia

GORAL NA GORY

30.9. 2017 sa v Starom Smokovci stretnú Gorali
z 3 štátov, 6 goralských regiónov a viac ako 20 goralských obcí

V sobotu 30.9. sa pod záštitou primátora mesta Vysoké Tatry Jána Mokošauskutoční 2. ročník podujatia Goral na gory. Po úspešnom 1. Ročníku je opäť hlavným bodom programu symbolický výstup Goralov- tentokrátzo Starého Smokovca na Hrebienok. Podujatie je pripravené pre Goralov zo všetkých goralských regiónov Slovenska, Českej republiky, Poľska ako aj priaznivcov goralskej kultúry i návštevníkov Tatier.

Symbolickým výstupom si pripomíname historické putovanie Goralov počas valašskej kolonizácie z ich pravlasti na rumunsko-ukrajinských hraniciach cez Karpatský oblúk a postupné osídľovanie horských a podhorských oblastí slovensko-poľsko-českého pohraničia.

Podujatie organizuje nezisková organizácia Obnova kultúrnych tradícií, n. o. z obce Hniezdne. Jej snahou je prostredníctvom tohto podujatia aspoň jedenkrát v roku spojiť všetky goralské regióny zo Slovenska i zahraničia, ako aj milovníkov goralského folklóru a tradičnej kultúry na jednom mieste.

Zraz účastníkov je na parkovisku pri kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie v tesnej blízkosti údolnej stanice lanovky na Hrebienok. Podujatiesa začína o 9.00 hod. Cieľom tohtoročného výstupu je vyhliadkový Szilágyihopavilón – prvý turistický objekt na Hrebienku postavený v roku 1904.