Počas dní od 22. do 26.10.2018  sme sa v rámci spolupráce a členstva v Krajskej organizácii cestovného ruchu Žilinský turistický kraj zúčastnili školenia – Best practices Slovinsko. Školenie bolo zamerané hlavne na výmenu skúseností  z oblasti  rozvoja kúpeľníctva a cykloturistiky. Počas pobytu v Slovinku sme absolvovali stretnutia:

  • s predstaviteľmi hoteliérstva a kúpeľníctva v Rogaškej Slatiny
  • predstaviteľmi turizmu v Ľubľane
  • predstaviteľmi oblestnej organizácie cestovného ruchu Turizem Bled
  • so spoločnosťou zaoberajúcou sa aktívnym oddychom a cyklotrasami
  • a iné

Podobné školenia sa konajú pravidelne 2 krát do roka. Takéto školenia nám dajú množstvo poznatkov, ktoré môžeme využiť na rozvoj cestovného ruchu aj tu v regiónoch Žilinského kraja.