Kalendár podujatí

Nahrávam Udalosti

Mesto Dolný Kubín
Mestské kultúrne stredisko, v rámci podujatí mesto občanom
vás pozývajú na oslavy Dňa Ústavy SR a 75. výročia SNP

15,00 – kladenie vencov pri pamätníkoch Srňacie, Gymnázium POH, Oravská galéria,
pamätník SNP pri Tescu

16,00 – PARK MARTINA KUKUČÍNA

PROGRAM:
• príhovory zástupcov mesta, spoločenských organizácií, čestných hostí
• hudobný doprovod: hudobná skupina CHASA, SFS ORAVA
• prednáška PhDr. Martina Chmelíka – Orava a SNP
• tématická výstava inštalovaná v Parku M. Kukučína – ORAVA V SNP
• ukážky činnosti skautov

Zdieľaj túto udalosť

Podujatia

Na Orave sa stále niečo deje. Orava ponúka množstvo podujatí, ktoré súvisia s históriou, remeslami, umením. Každá z obcí ponúka pravidelné kultúrne, športové alebo zábavné podujatia. Zámerom podujatí je ukážka tradícií, ale aj bežného života ľudí v minulosti. Aj vďaka tomu sa dozvedáme, čím je obec po stáročia známa a výnimočná.