Kalendár podujatí

Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Názov výstavy:

Umenie 19. storočia na východnom Slovensku

zo zbierok Východoslovenskej galérie v Košiciach

Usporiadatelia: Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Žilinský samosprávny kraj

Východoslovenská galéria v Košiciach, Košický samosprávny kraj

Miesto konania: Oravská galéria, Dolný Kubín, Veľká výstavná sieň Župného domu

Kurátori výstavy: Miroslav Kleban, Ján Kovačič

Vernisáž: 6.9. 2018 o 16.30 hod.

Hudobný hosť: Peter Machajdík

Termín výstavy: 6.9. – 11.11.2018

Otvorené: ut – ne od 10.00 do 17.00 hod.

Výstavu z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Východoslovenská galéria, najstaršia regionálna galéria, začala svoju činnosť v roku 1952. Prvým výstavným projektom bola výstava Východoslovenskí maliari 19. storočia, realizovaná ešte v priestoroch Východoslovenského múzea, z ktorého bol pre činnosť galérie vyčlenený základný umelecký fond. V súčasnosti sú ťažiskom zbierkového fondu galérie diela z 19. a 20. storočia, ktoré príkladne dokumentujú vývoj výtvarného prejavu nielen v oblasti východného Slovenska. Aktuálna výstava prezentuje umelecké diela zo zbierok Východoslovenskej galérie, ktorých produkcia sa sústreďovala v oblasti dnešného východného Slovenska. Výstava reflektuje vlastné akvizičné a dokumentačné stratégie v rámci odbornej, umelecko-historickej praxe. Oproti pôvodnej koncepcii je súčasný projekt obohatený o diela z fondov kresby a grafiky (Alt, Benczúr, Mednyánszky, Myskovszky, Hanula, Klimkovičovci).

Naproti pôvodnému koncepčnému riešeniu sú diela vystavené do jednotlivých tematických okruhov, ktoré sledujú špecifické črty na základe námetu (portrét, krajina, zátišie, duchovný a svetský život, náznaky exotiky) a geografických súvislostí (spišský a košický okruh). Výtvarný a kultúrny život na východnom Slovensku sa v prvej polovici 19. storočia začína sústreďovať v dvoch hlavných centrách – Prešove a Košiciach. V strede záujmu bola portrétna maľba, ktorú významne reprezentoval spišský maliar usadený v Prešove Ján Rombauer. Výrazná koncentrácia umeleckej produkcie sa popri Košiciach a Prešove sústredí v okolí spišského regiónu (Levoča – dánsky maliar Ján Jakub Stunder). Stunderov pozitívny vplyv klasicistickej kultivovanosti je príznačný pri formovaní domácich predstaviteľov krajinárskeho a portrétneho žánru (Jozef Czauczik, Ján Jakub Müller, Ján Rombauer). V prostredí spišskej výtvarnej produkcie sa v druhej polovici 19. storočia formuje okruh umelcov, ktorí sa sústreďovali okolo Jozefa Czauczika, vedúcej osobnosti pre iných maliarov pôsobiacich v regióne (Karol Marko, St., Gustáv Müller, Titus Szent-Istvány, Karol Tibély). Koniec storočia vrcholí v ideovom prijatí skeptickej a nostalgickej tvorby autorov, u ktorých dominuje krajinársky žáner, reagujúci na poznanie a rozvinutie princípov impresionizmu a plenéristickej maľby (Ladislav Mednyánszky, Ľudovít Čordák, Ferdinand Katona).

Reinštalovaná expozícia prezentuje výsledky dlhodobého zberateľského úsilia galérie. Od svojej prvej prezentácie v roku 1952 prechádzala viacerými obmenami a postupne bola obohacovaná o nové prírastky a zreštaurované diela. Poslednou významnejšou akvizíciou je dielo Ignáca Klimkoviča – V kvapľovej jaskyni (1843), ktoré v roku 2017 získala galéria do svojich zbierok. Prírastok rozširuje kontext umeleckého odkazu rozvetvenej košickej rodiny Klimkovičovcov. Expozícia umenia 19. storočia bola počas 65-ročnej činnosti galérie vystavovaná v menších obmenách viackrát. Jej koncepčnú podobu formovali niekdajší
i súčasní historici umenia na čele s Dr. Imrichom Groškom, ktorého odborná práca zanechala v prostredí galérie nezmazateľnú stopu.

________________________________________________

Názov výstavy:

Teodor Jozef Mousson maliar Zemplína

Usporiadatelia: Oravská galéria v Dolnom Kubíne, s krajskou pôsobnosťou pre ŽSK

                               Zemplínske múzeum v Michalovciach  – kultúrne zariadenie KSK

Miesto konania: Oravská galéria, Dolný Kubín, Malá výstavná sieň Župného domu

Kurátorka výstavy: Mgr. Dana Barnová

Vernisáž:6.9. 2018 o 16.30 hod.

Hudobný hosť:Peter Machajdík

Termín výstavy:6.9. – 11.11.2018

Otvorené:ut – ne od 10.00 do 17.00 hod.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Teodor Jozef Mousson (1887 – 1946)

Jeden z prvých maliarov, ktorý sa systematicky venoval Zemplínu. Bol zanieteným obdivovateľom a stvárňovateľom tunajšieho kraja a ľudu. V rokoch 1911 – 1944 žil a tvoril v Michalovciach – v mestečku, vzdialenom od akýchkoľvek hospodárskych i kultúrnych centier, mimo aktuálneho výtvarného diania.

Očarený krásou a ľudovým koloritom Zemplína prezentoval tento kraj aj ďaleko za hranicami regiónu. Prostredníctvom realistickej maľby v duchu akademizmu sa dopracoval k uvoľnenému prejavu čistej farebnosti, využívajúcej zákonitosti svetla a farby, brilantne zachytávajúc prchavosť okamihov a svetelných efektov. Vďaka neustávajúcemu zaujatiu krajinou a ľuďmi sa jeho dielo stalo akousi svojráznou výtvarnou monografiou Zemplína. Ten sa  stal dominantným motívom tvorbyT.J.Moussonav početných krajinomaľbách, žánrových výjavoch, vo figurálnych kompozíciách (predovšetkým s motívom trhov).

Zemplínske múzeum v Michalovciach vlastní najucelenejší súbor obrazov – olejomalieb, kresieba akvarelových štúdií  na Slovensku. Viaceré menšie súbory diel T.J.Moussona – „maliara zemplínskeho slnka a ľudu“, ktorý takmer tri desaťročia zaznamenával život a etnografické zvláštnosti tohto kraja – vlastnia galérie, múzeá, iné inštitúcie (školy či banky) alebo zberatelia na Slovensku i v zahraničí.

Rok 2011 bol mestom Michalovce vyhlásený za rok T.J.Moussona. V tomto roku uzrela svetlo sveta monografia  venovaná T.J.Moussonovi ako výsledok spolupráce mesta Michalovce so Zemplínskym múzeum v Michalovciach.

O dielo tohto autora sa už v minulosti zaujímali milovníci umenia i  kultúrne inštitúcie celého Slovenska. Práve Mousson bol najčastejším „hosťujúcim“ umelcom ich výstav. V predchádzajúcich rokoch boli diela T.J. Moussona prezentované okrem domácich výstavných priestorov v slovenských galériách (SSG v Banskej Bystrici, VSG v Košiciach, Galéria Slovenskej sporiteľne v Bratislave, atď.)

Po sérii úspešných prezentácií diel Teodora Jozefa Moussona v múzeách a galériách na Slovensku zorganizovalo ZM v predchádzajúcom roku spolu s Baníckym múzeom v Rožňave v priestoroch Andrássyovskej obrazárne v Krásnohorskom Podhradí výstavu  z tvorby nášho „maliara zemplínskeho kraja a ľudu“.

Uvedené výstavy predstavili výber z rozsiahleho maliarskeho  diela maliara – olejomaľby, akvarelové štúdie a kresby.Možnosť dôstojnej  prezentácie diel vznikla predovšetkým vďaka niekoľkým dotáciám Fondu na podporu umenia, použitým na reštaurovanie  a rámovanie diel v rokoch 2016-2018.

Dielo T. J. Moussona je stále obdivované i objavované, vďaka jeho kvalitám sa mu už dlhodobo venuje náležitá pozornosť a dostáva veľké uznanie. V závere roka 2017 vyšla nová publikácia o živote a tvorbe umelca pod názvom „Mousson. Svet farieb a svetla“.

Veríme, že výstava diel T.J.Moussona osloví aj návštevníkov ďaleko za hranicami zemplínskeho regiónu.

Podujatia

Na Orave sa stále niečo deje. Orava ponúka množstvo podujatí, ktoré súvisia s históriou, remeslami, umením. Každá z obcí ponúka pravidelné kultúrne, športové alebo zábavné podujatia. Zámerom podujatí je ukážka tradícií, ale aj bežného života ľudí v minulosti. Aj vďaka tomu sa dozvedáme, čím je obec po stáročia známa a výnimočná.