Klaster ORAVA

Klaster ORAVA, regionalna organizacja turystyczna, non profit, która zrzesza firmy i samorządy do promowania turystyki, koordynuje działania marketingowe swoich członków, wspólnie promuje region w kraju i za granicą, tworzy produkty turystyczne, organizuje imprezy kulturalne, sportowe itp. 

Klaster ORAVA działa we współpracy z Zawodową Szkołą Biznesu i Usług w Dolnym Kubinie i Biurem Informacji Turystycznej, które jest dostępne dla zwiedzających Orawę przez cały rok. 

Jednym z konkretnych produktów turystycznych Klastra ORAVA jest regionalna karta rabatowa Orava card, która oferuje zainteresowanym kompleksowy pakiet usług i konkurencyjne zniżki w ośrodkach narciarskich, parkach wodnych, zakwaterowaniu, restauracjach, kulturalnych i historycznych zabytkach, atrakcjach itd. 

Siedziba: Klaster ORAVA, o.o.c.r., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín

Biuro: TIK, Radlinského 1711/32, 026 01 Dolný Kubín

E-mail: marketing@orava.sk

Tel.: 0911 747 339

Orava Card