Klaster ORAVA

Informujeme návštevníkov, že všetky novinky a podujatia sú aktualizované  na podstránka www.naoravedobre.sk . Ďakujeme za pochopenie!

 

Klaster ORAVA, oblastná organizácia cestovného ruchu, je nezisková organizácia, ktorá združuje podnikateľské subjekty a samosprávy s cieľom podporovať cestovný ruch, koordinovať marketingové aktivity svojich členov, spoločne propagovať región doma i v zahraničí, vytvárať produkty cestovného ruchu, organizovať kultúrne a športové podujatia atď. 

Jedným z konkrétnych produktov cestovného ruchu Klastra ORAVA je regionálna karta zliav Orava Card, ktorá ponúka záujemcom komplexný balík služieb a výhodné zľavy pri návšteve lyžiarskych stredísk, aquaparku, ubytovacích zariadení, reštaurácií, kultúrno–historických pamiatok, atrakcií a pod.

Sídlo: Klaster ORAVA, o.o.c.r., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín

E-mail: marketing@orava.sk

Tel.: 0911 747 339
Nájdete Nás aj na

Orava Card

 

Zaregistruj si ORAVA CARD

 

Zonam členov
 

Aqua Kubín, s.r.o. – www.aquakubin.eu

Hagman Penzión Koliba – www.penzionkoliba.sk

Belez, s.r.o. – www.belez.sk

Infinity Relations, a.s. – www.hotelorava.sk

Mesto Dolný Kubín – www.dolnykubin.sk

Mesto Námestovo – www.namestovo.sk

Mesto Trstená – www.trstena.sk

Miro Tours, s.r.o. – www.skizabava.sk

MKM Orava, s.r.o. – www.severka.sk

Obec Habovka – www.habovka.sk

Obec Hruštín – www.hrustin.sk

Obec Mútne – www.mutne.sk

Obec Oravský Biely Potok – www.oravskybielypotok.sk

Obec Oravská Lesná - www.oravskalesna.sk

Obce Oravská Polhora – www.oravskapolhora.sk

Obec Párnica – www.parnica.sk

Obec Zázrivá – www.zazriva.sk

Obec Zuberec – www.zuberec.sk

Omniko, s.r.o. – www.kemptilia.sk

Orava Skipark, a.s. – www.kubinska.sk ,

SPN Plus, s.r.o. – www.villahelia.sk

Športové združenie Orava Slovakia - http://www.oravalive.sk/2014/03/06/sportove-zdruzenie-orava-slovakia-rad...

Tandem, s.r.o. – www.plte-orava.sk

Tatrawest, s.r.o. – www.tatrawest.sk

Obec Oravská Poruba - www.oravskaporuba.sk

Oravský Háj - www.oravskyhaj.sk