Pamiatky

Územie Oravy bolo osídlené už v praveku, každá historická epocha tu zanechala svoju stopu. Mnoho pamiatok je veľmi dobre zachovaných, tešia sa záujmu návštevníkov a sú súčasťou nášho kultúrno–historického dedičstva. Na Orave nájdete jeden z najmalebnejších a najnavštevovanejších slovenských hradov, sieť šľachtických kaštieľov a kúrií, architektonicky a interiérovo hodnotných kostolov a kaplniek, technických zaujímavostí, či rozsiahle zbierky cenných predmetov a umeleckých diel v galériách a múzeách.