Historické pamiatky

Prvá písomná zmienka o tomto hrade pochádza z druhej polovice 13. storočia. Počas svojej existencie nebol nikdy dobytý a až do dnešných čias sa zachoval vo veľmi dobrom stave; r. 1961 ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. Hrad je v súčasnosti sídlom Oravského múzea. Ročne ho navštívi takmer 200 000 turistov, ktorí si môžu pozrieť expozície rozdelené na historickú, etnografickú a prírodovednú časť. Hrad je vďačným objektom pre filmárov, natočených tu bolo niekoľko rozprávok, dobrodružný seriál, ba aj horor.
Viac informácií: Tu
Virtuálna prehliadka hradu: Tu
 

GPS: 49.261689, 19.358447

V areáli sa nachádza zrekonštruovaný prístrešok z obdobia lužickej kultúry, náradie z doby bronzovej, funkčné pece na chlieb, vypaľovanie keramiky alebo tavenie bronzu. Archeopark je vhodným tipom na celodenné aktivity spojené s poznávaním života pravekých ľudí.

Kontakt: Tu

Pozri aj spravodajstvo TVDK

 

GPS: 49.179848, 19.321346

Dvojpodlažný objekt postavili v prvej tretine 19. stor. v klasicistickom resp. empírovom slohu. Hlavnému priečeliu dominuje masívny balkón nesený štvoricou dórskych stĺpov. V kaštieli sa v súčasnosti nachádza penzión a reštaurácia.
 

 

 

 

GPS: 49.205118, 19.267359

Pôvodne renesančný kaštieľ s charakteristickou manzardovou strechou postavili Guzičovci na sklonku 16. storočia. Dvojpodlažný objekt má na južnej strane dve nárožné valcovité veže s cibuľovými strechami a s lucernami. Kaštieľ slúži pre potreby skautov.
Viac informácií: Tu

 

 

 

GPS: 49.235968, 19.308386

Kaštieľ postavili Abafiovci pravdepodobne v prvej polovici 17. storočia v renesančnom slohu. Obdĺžnikovú stavbu skrášľuje štvorica nárožných arkierov s kužeľovými strieškami. Kaštieľ je v súčasnosti pre verejnosť uzavretý.
Viac informácií: Tu

 

 

 

GPS: 49.255355, 19.397049

Kaštieľ postavili vo viacerých etapách, pôvodne dvojpodlažný renesančný objekt výrazne poznamenala baroková a neskôr klasicistická prestavba. Originálna architektúra je tvorená vstupným priečelím a dvojicou vejárovito sa otvárajúcich krídel. V objekte aktuálne prebieha rozsiahla rekonštrukcia.
Viac informácií: Tu

 

 

GPS: 49.253562, 19.402971

Monumentálny dvojpodlažný kaštieľ postavil Michal Okoličáni v druhej polovici 18. storočia na mieste pôvodnej renesančnej kúrie. Objekt má vysokú manzardovú strechu s vikiermi, nad juhozápadným vstupom sa nachádza trojuholníkový tympanón. V kaštieli bol donedávna detský domov.
Viac informácií: Tu

 

 

GPS: 49.212760, 19.222126

Objekt dali postaviť príslušníci tunajšieho zemianskeho rodu Dávidovcov v polovici 17. storočia. Kúria nesie stopy viacerých prestavieb a v súčasnosti nie je využívaná.
Viac informácií: Tu

 

 

 

GPS: 49.212817, 19.221268

Kaštieľ postavil v prvej tretine 19. storočia Matej Dobák. Jednopodlažná budova má na východnej strane prízemia portikus (stĺpovú predsieň s tympanónom pred hlavným vchodom do budovy) a v suteréne trojosovú arkádu. Súčasný majiteľ kaštieľ rekonštruuje.
Viac informácií: Tu

 

 

GPS: 49.177424, 19.294267

Kaštieľ vznikol spojením staršej časti, postavenej v prvej polovici 16. storočia Václavom Zmeškalom, a novej, ktorú dal postaviť Gabriel Zmeškal v 18. storočí. Pôvodné výrazne odlišné časti zjednotila moderná razantná prestavba. Kaštieľ je dnes v súkromných rukách.

 

 

 

GPS: 49.190075, 19.348941

Kaštieľ postavil začiatkom 17. storočia Jaroslav Zmeškal. V prvej polovici 19. storočia objekt prestavali v klasicistickom duchu. Najvýraznejším architektonickým prvkom je vstupný portikus na západnej strane objektu. Kaštieľ je dnes v súkromných rukách.

 

 

 

GPS: 49.186962, 19.360292

Jednopodlažnú rezidenciu dal postaviť začiatkom 17. storočia Jób Zmeškal. Až do súčasnosti sa zachoval takmer celý pôvodný areál s hospodárskymi objektmi, ktorý je chránený kamenným múrom. Kaštieľ je dnes v súkromných rukách.

 

 

 

GPS: 49.190145, 19.347761

Kaštieľ postavil v prvej polovici 17. storočia vtedajší podžupan Peter Bajči. Do dnešných čias sa z neho zachovala iba trojpodlažná vežová stavba.

 

 

 

 

GPS: 49.203172, 19.266758

Kúriu dala postaviť v druhej polovici 17. storočia Alžbeta Abafiová. Súčasná podoba murovanej stavby v tvare písmena „U“ je výsledkom niekoľkých stavebných etáp. V objekte je dnes reštaurácia a spoločenské priestory.
Viac informácií: Tu

 

 

 

GPS: 49.204518, 19.266844

Kaštieľ dal postaviť v polovici 17. storočia Beňadik Kubíni na mieste staršieho objektu. Rezidencia pozostáva z troch častí: jednopodlažnej kúrie s nárožnými vežami zakončenými cibuľovitou strechou, jednopodlažného domu správcu a dvojpodlažnej veže, ktorá spája obe stavby. Kaštieľ bol neskôr klasicisticky upravený, o čom svedčí výrazný tympanón s erbovým znakom na východnej strane. Rezidencia s rozsiahlym parkom sa nachádza pri ceste spájajúcej Dolný Kubín a Ružomberok, v súčasnosti sa rekonštruuje.
Viac informácií: Tu

 

GPS: 49.184942, 19.306755

Kaštieľ dal postaviť Ladislav Okoličáni v polovici 18. storočia, neskôr ho stavebne upravovali. Poschodová budova má na vstupnej časti vystupujúci rizalit s otvorenými arkádami na oboch podlažiach; rizalit je zakončený zdobeným štítom. Objekt je charakteristický výrazným členením fasád (bosáž). V kaštieli dnes sídli Obecný úrad, nachádza sa v ňom aj malé obecné múzeum.
Viac informácií: Tu

 

 

GPS: 49.184381, 19.317741

Objekt nechali vystavať členovia rodiny Meškovcov v prvej polovici 19. storočia v klasicistickom slohu, neskôr slúžila potrebám vyšnokubínskeho komposesorátu (majetkového spoločenstva šľachticov). Vstup do kúrie chránila menšia strieška s trojuholníkovým štítom a dvojicou valcových stĺpov. V objekte sa dnes nachádza penzión a reštaurácia.

 

 

GPS: 49.182488, 19.315767