Múzeá

Múzeum zhromažďuje, ochraňuje, odborne zhodnocuje fondy a pre verejnosť dokumentuje vývoj prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia s osobitým zreteľom na územie regiónu Orava. Expozície múzea:
   - Oravský hrad (Oravský Podzámok),
   - Oravská lesná železnica (Oravská Lesná),
   - Biblioteka Čaplovičiana a Literárne múzeum P.O. Hviezdoslava (Dolný Kubín),
   - Florinov dom a výstavná sieň Oravského múzea (Dolný Kubín)
   - Expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy a Expozícia spisovateľa Mila Urbana
        (Oravská Polhora),
   - Pamätný dom spisovateľa Martina Kukučína (Jasenová)
Web: www.oravskemuzeum.sk

GPS: 49.206418, 19.297228

Skanzen sa nachádza v prekrásnom prírodnom prostredí na úpätí Roháčov. Viac ako 50 stavieb ľudovej architektúry je tu rozostavených v niekoľkých celkoch, ktoré dokumentujú život oravského ľudu – poľnohospodárov, remeselníkov a pastierov. V areáli nechýbajú technické a sakrálne pamiatky, konajú sa tu pravidelné tematické podujatia, jarmoky a folklórne vystúpenia.
Web: http://muzeum.zuberec.sk
Virtuálna prehliadka skanzenu: Tu

 

 

GPS: 49.260460, 19.661579

Múzeum sa nachádza v budove, ktorá bola postavená pred 150 rokmi v zemianskom štýle a istý čas slúžila ako pošta. Viac než 230 exponátov zapožičali alebo darovali občania a rodáci z obce, napr. ručne maľovanú truhlicu, vojenský kufor s pôvodným vybavením, školskú kroniku od roku 1908, vkladnú knižku z roku 1940, či písomný doklad z roku 1943, ktorý bol pravdepodobne predchodcom dnešnej predmanželskej zmluvy.
Viac informácií: Tu

 

 

GPS: 49.194065, 19.198351

Jedinečná rozsiahla zbierka sa nachádza na námestí oproti Oravskému hradu. 21 exponátov dokumentuje vývoj kočiarov a saní pre šľachticov, mešťanov, sedliakov, na poľovačky, zábavu, pohreb či tuhú zimu.

Web: www.muzeumkociarov.sk

 

 

GPS: 49.260488, 19.357653

Expozícia sa nachádza na prízemí ľavého krídla barokového kaštieľa vo Vyšnom Kubíne – sídle Obecného úradu. Múzeum dokumentuje archeologické vykopávky, dejiny osídľovania obce, dobové oblečenie zemanov, ponúka informácie o rodákoch a osobnostiach, ktoré vo Vyšnom Kubíne žili.
Viac informácií: Tu

 

 

GPS: 49.184501, 19.316025

Bobrovu raľu (pamiatková rezervácia ľudovej architektúry) tvorí málo narušená tradičná zástavba hospodárskych dvorov pri hlavnej ceste v obci. Väčšina objektov už nie je trvalo obývaných, ale viaceré slúžia na rekreačné účely. Malé podbielske etnografické múzeum sa nachádza v zrekonštruovanej historickej budove bývalej cirkevnej školy (oproti kývajúcemu Jánošíkovi pri hlavnej ceste). Nájdete tu informácie o archeologických nálezoch, bývalej úzkokoľajnej železničke, ale aj predmety, ktoré sa v minulosti používali v domácnostiach, počas poľnohospodárskych prác a v liturgii.
Viac informácií: Tu

 

GPS: 49.306147, 19.485025

Medzi pamiatkové zóny patrí centrum miest Trstená a Tvrdošín (obe od r. 1991) a obce Oravský Podzámok (od r. 1995)