Sakrálne pamiatky

Kostol bol postavený v rokoch 1688–1689 na príkaz Jóba Zmeškala, kapitána hradnej stráže na Oravskom hrade. Do dnešných dní sa zachoval v neporušenom stave a v autentickom prírodnom prostredí; stále sa tu konajú bohoslužby. Interiér kostola je bohato zdobený a vyniká rôznorodosťou tvarou, farieb a motívov; nachádza sa v ňom barokový oltár s drevorezbou, nástenné kvetinové maľby zo 17. storočia a bohato zdobená kazateľnica zo začiatku 18. storočia.
Viac informácií: Tu

Fotografie: Tu

 

 

GPS: 49.188603, 19.349477

Neskorogotický kostol pochádza z druhej polovice 15. storočia, v 17. stor. ho prestavali v renesančnom duchu. Zvonku je obohnaný múrom s barokovou bránkou a dvoma kruhovými kostnicami. V interiéri sa nachádza barokový oltár z konca 17. st., neskororenesančná kazateľnica s postavami evanjelistov, maľby apoštolov a ďalšie cenné obrazy.
Viac informácií: Tu

 

 

GPS: 49.336853, 19.559441

História najstaršej pamiatky v meste siaha do 14. stor. Bol viackrát prestavaný, rekonštrukcia v r. 1880–1887 mu dala jeho dnešnú podobu. V interiéri zaujme neskorogotický krídlový oltár zo začiatku 16. stor. a renesančný epitaf rodiny Zmeškalovcov z r. 1622. Kostol bol r. 1963 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Viac informácií: Tu
 

 

 

GPS: 49.208920, 19.294996

Na miestach súčasného dreveného artikulárneho kostola sv. Michala stála pôvodne malá kaplnka pochádzajúca z roku 1686. V roku 1730 bola kaplnka rozšírená, pribudla veža a krypty pod kostolom, čím nadobudol súčasnú podobu a dostal pôdorys gréckeho kríža. V jeho interiéri sa nachádzajú vzácne maľby, barokový oltár s obrazom sv. Trojice, kazateľnica vo florentínskom slohu so sochami evanjelistov. Kostol bol r. 1963 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Viac informácií: Tu

 

 

GPS: 49.216573, 19.221611

Kostol stojí na gotických základoch z konca 14. storočia. V minulosti bol prestavaný v renesančnom a barokovom slohu. Kostol je súčasťou areálu pútnického nádvoria, ktorý tvorí renesančná brána zo 17. st. so slnečnými hodinami a múr so vstavanými spovednicami a Kaplnkou sv. Kríža. V priebehu 17. stor. bola ku kostolu pristavaná veža, súčasnú podobu získala po II. svetovej vojne. Veža slúži aj ako atraktívny výstavný priestor a jej balkón ako vyhliadkové miesto.
Viac informácií: Tu
 

 

GPS: 49.362238, 19.614029

Obe stavby boli dokončené v 18. stor., neskôr niekoľkokrát prestavané. Kláštor spolu s pripojenou budovou má pôdorys tvaru „L“ a pôvodné klenuté priestory; po roku 1989 sa opäť stal vlastníctvom františkánskej rehole. Pred kostolom sv. Juraja sa nachádza stĺp sv. Jána Nepomuckého.
Viac informácií: Tu

 

 

GPS: 49.364027, 19.615059

Pôvodne gotický kostol postavili v 14. stor., neskôr ho rozšírili a prestavali. R. 1683 bol zničený požiarom spoločne s väčšou časťou obce. Počas obnovy koncom 17. stor. získal dnešnú podobu. Areál kostola obkolesuje obranný múr, pred kostolom sa nachádza kalvária z roku 1777 a zvyšok niekdajšieho cintorína. V interiéri zaujme organová empora, sochy, kazateľnica, bočné oltáre a ľudový vyrezávaný betlehem. Kostol bol r. 1963 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Viac informácií: Tu

 

 

GPS: 49.206465, 19.243155

Rím.–kat. kostol bol postavený v druhej polovici 15. storočia. Jeho dnešná podoba je výsledkom viacerých renovácií a opráv, vo veľmi dobrom stave sa zachoval pôvodný neskorogotický sedlový portál, renesančná veža, hlavný oltár zo 17. st., olejomaľby a plastiky. Kotol r. 1943 vymaľoval akademický maliar Jozef Hanula. Kostol bol r. 1963 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Viac informácií: Tu

 

 

GPS: 49.182811, 19.318085

Súčasťou obce je aj kedysi samostatná osada Hámričky, ktorá vznikla súčasne s činnosťou hámrov, teda dielní na spracovanie kovov. Zvonica s kaplnkou v Hámričkách boli postavené na prelome 19. a 20. stor. a sú zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok.
Viac informácií: Tu

 

 

GPS: 49.320139, 19.607849