Partneri

Klaster ORAVA, o.o.c.r., úzko spolupracuje pri aktivitách na podporu cestovného ruchu s viacerými subjektmi v rámci regiónu Oravy, Žilinského kraja, Slovenska aj v zahraničí.

Žilinský turistický kraj, k.o.c.r.

Krajská organizácia cestovného ruchu združuje subjekty z celého Žilinského kraja, jej členmi sú Žilinský samosprávny kraj a oblastné organizácie cestovného ruchu z Oravy, Liptova, Turca – Kremnicka, Kysúc, Rajeckej doliny a Malej Fatry.
Web: www.ztk-kocr.sk


Slovenská agentúra pre cestovný ruch – SACR

Spolupráca sa zameriava predovšetkým na propagáciu regiónu aj celého Slovenska na podujatiach (výstavy cestovného ruchu, veľtrhy, prezentácie, konferencie, workshopy atď.) v zahraničí, medzinárodnú spoluprácu a pod.
Web: www.sacr.sk 


Klaster Jurajski, Poľská republika

Spolupráca s poľským združením cestovného ruchu z oblasti Krakovsko – Čenstochovskej sa zameriava na výmenu skúseností, spoločné projekty, vzájomnú propagáciu a výmenné pobyty obyvateľov z oboch regiónov.
Web: www.jurajskiklaster.pl

 

Môj Kubín

Informačný portál mesta Dolný Kubín