Zverejnené zmluvy

  1. Zmluva o poskytnutí dotácií 2014
  2. Zmluva o poskytnutí dotácií 2014
  3.  Zmluva o poskytnutí dotácií 2015
  4. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
  5. ZMLUVA K DOTACII (1)
  6. zmluva o poskytnuti financneho prispevku 9_2023
  7. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 5_2023
  8. dohoda k zmluve na mzdove naklady (1)a