Aktuálne výzvy

V zmysle zákona …..

18.9.2020Výzva na predkladanie cenových: Dotlač propagačných materiálov

Na základe propagácie regiónu Orava, Klaster Orava o.o.c.r. plánujeme dotlač propagačných materiálov. Prosím Vás o cenovú ponuku na tlač materiálov.

Bližšiu špecifikáciu predmetu zákazky nájdete vo výzve na predkladanie ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, ktorú Vám nájdete v dolu priloženom súbore. Ukončenie výberového konania je 30.9.2020

PDF súbor: Výzva na predloženie cenovej ponuky

Archív výziev

18.9.2020Výzva na predkladanie cenových: Dotlač propagačných materiálov

Na základe propagácie regiónu Orava, Klaster Orava o.o.c.r. plánujeme dotlač propagačných materiálov. Prosím Vás o cenovú ponuku na tlač materiálov.

Bližšiu špecifikáciu predmetu zákazky nájdete vo výzve na predkladanie ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, ktorú Vám nájdete v dolu priloženom súbore. Ukončenie výberového konania je 30.9.2020

PDF súbor: Výzva na predloženie cenovej ponuky

18.8.2020Iná výzva

Na základe propagácie regiónu Orava, Klaster Orava o.o.c.r. plánujeme dotlač propagačných materiálov. Prosím Vás o cenovú ponuku na tlač materiálov.

Bližšiu špecifikáciu predmetu zákazky nájdete vo výzve na predkladanie ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, ktorú Vám nájdete v dolu priloženom súbore. Ukončenie výberového konania je 30.9.2020

PDF súbor: Výzva na predloženie cenovej ponuky