Zverejnené zmluvy

  1. Zmluva o poskytnutí dotácií 2014
  2.  Zmluva o poskytnutí dotácií 2015
  3. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
  4. Zmluva o poskytnutí dotáciíí 2019
  5. Výročná správa 2018

Zverejnené faktúry

Objednávky

Profil organizácie

 Profil VO

 Výzvy