Zverejnené zmluvy

  1. Zmluva o poskytnutí dotácií 2014 (PDF)
  2.  Zmluva o poskytnutí dotácií 2015 (PDF)
  3. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky(PDF)
  4. Zmluva o poskytnutí dotáciíí 2019(PDF
  5. Dodatok č.1 – Zmluve o poskytnutí dotácie(PDF)
  6. Zmluva o poskytnuti dotácie 2020(PDF)

Zverejnené faktúry

Objednávky

Profil verejného obstarávateľa