Využite novú aplikáciu, ktorá vás bude sprevádzať najkrajšími atraktivitami v destinácii Žilinský kraj.

Sakrálne pamiatky

Región ponúka neskutočné množstvo kultúrnych pamiatok s bohatou históriou. Nejedna z nich patrí do dedičstva UNESCO. V mnohých sa počas celého roka konajú sprievodné podujatia spojené s ukážkami tradícií a zvykov.

Leštiny, drevený artikulárny evanjelický kostol – pamiatka UNESCO

Kostol, ktorý sa do dnešných dní zachoval v neporušenom stave a v autentickom prírodnom prostredí.

Otváracie hodiny: na objednávku +421 43 589 53 25
Vstup s lektorom: áno
Doba prehliadky: 0:45hod. až 2:00 hod.
Zaujímavosti: barokový oltár s drevorezbou, nástenné kvetinové maľby zo 17. storočia a bohato zdobená kazateľnica zo začiatku 18. storočia
Viac informácií: www.muzeum.sk
GPS: 49.188603, 19.349477

Tvrdošín, rímsko–katolícky Kostol Všetkých svätých – pamiatka UNESCO

Neskorogotický kostol pochádza z druhej polovice 15. storočia, v 17. stor. ho prestavali v renesančnom duchu. V roku 1994 bol ocenený organizáciou Europa Nostra a v roku 2008 zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Otváracie hodiny: 1.6. do 18.9. od 10:00 až do 16:00 (denne okrem pondela) / mimo sezóny na objednávku +421 903 375 929
Vstup s lektorom: nie
Doba prehliadky: 0:45hod. až 2:00 hod.
Zaujímavosti: barokový oltár z konca 17. st., neskororenesančná kazateľnica s postavami evanjelistov, maľby apoštolov a ďalšie cenné obrazy
Viac informácií: www.tvrdosin.sk
GPS: 49.336853, 19.559441

Dolný Kubín, rím.-kat. kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

História najstaršej pamiatky v meste siaha do 14. stor. Bol viackrát prestavaný, rekonštrukcia v r. 1880–1887 mu dala jeho dnešnú podobu. Kostol bol r. 1963 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Otváracie hodiny: denne počas bohoslužieb
Vstup s lektorom: nie
Doba prehliadky: 0:45hod. až 2:00 hod.
Zaujímavosti: neskorogotický krídlový oltár zo začiatku 16. stor. a renesančný epitaf rodiny Zmeškalovcov z r. 1622
Viac informácií: rkcdolnykubin.sk
GPS: 49.208920, 19.294996

Istebné, drevený artikulárny evanjelický kostolík

Na miestach súčasného dreveného artikulárneho kostola sv. Michala stála pôvodne malá kaplnka pochádzajúca z roku 1686. V roku 1730 bola kaplnka rozšírená, pribudla veža a krypty pod kostolom, čím nadobudol súčasnú podobu a dostal pôdorys gréckeho kríža. Kostol bol r. 1963 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Otváracie hodiny: denne 10:00 do 17:00, okrem času bohoslužieb
Vstup s lektorom: nie
Doba prehliadky: 0:45hod. až 2:00 hod.
Zaujímavosti: vzácne maľby, barokový oltár s obrazom sv. Trojice, kazateľnica vo florentínskom slohu so sochami evanjelistov
Viac informácií: www.muzeum.sk
GPS: 49.216573, 19.221611

Trstená, rím.–kat. kostol sv. Martina

Kostol stojí na gotických základoch z konca 14. storočia. Je súčasťou areálu pútnického nádvoria. V priebehu 17. stor. bola ku kostolu pristavaná veža, súčasnú podobu získala po II. svetovej vojne. Veža slúži aj ako atraktívny výstavný priestor a jej balkón ako vyhliadkové miesto.

Otváracie hodiny: počas bohoslužieb
Vstup s lektorom: nie
Doba prehliadky: 0:30 hod. až 2:00 hod.
Zaujímavosti: balkón ako vyhliadkové miesto a iné.
Viac informácií: www.trstena.sk
GPS: 49.362238, 19.614029

Trstená, františkánsky kláštor a Kostol sv. Juraja

Obe stavby boli dokončené v 18. stor., neskôr niekoľkokrát prestavané. Pred kostolom sv. Juraja sa nachádza stĺp sv. Jána Nepomuckého.

Otváracie hodiny: počas bohoslužieb
Vstup s lektorom: nie
Doba prehliadky: 0:30 hod. až 2:00 hod.
Zaujímavosti: obraz Márie Magdalény s pekným starým rámom z konca 16. storočia a obraz sv. Františky z 18. storočia, baroková spovednica a patronátne lavice z 18. stor. a iné
Viac informácií: www.trstena.sk
GPS: 49.364027, 19.615059

Veličná, rím.–kat. kostol sv. Michala archanjela

Pôvodne gotický kostol postavili v 14. stor., neskôr ho rozšírili a prestavali. Kostol je známy aj vyrezávaným ľudovým betlehemom. Kostol bol r. 1963 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Otváracie hodiny: počas bohoslužieb
Vstup s lektorom: nie
Doba prehliadky: 0:30 hod. až 2:00 hod.
Zaujímavosti: obranný múr, kalvária z roku 1777 a zvyšok niekdajšieho cintorína, organová empora, sochy, kazateľnica, bočné oltáre a ľudový vyrezávaný betlehem.
Viac informácií: www.velicna.sk
GPS: 49.206465, 19.243155

Vyšný Kubín, Kostol Najsvätejšej Trojice

Rím.–kat. kostol bol postavený v druhej polovici 15. storočia. Jeho dnešná podoba je výsledkom viacerých renovácií a opráv. Kostol bol r. 1963 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Otváracie hodiny: počas bohoslužieb
Vstup s lektorom: nie
Doba prehliadky: 0:30 hod. až 2:00 hod.
Zaujímavosti: hlavný oltár zo 17. st., olejomaľby a plastiky
Viac informácií: rkcdolnykubin.sk
GPS: 49.182811, 19.318085

Zábiedovo, zvonica s kaplnkou v Hámričkách

Súčasťou obce je aj kedysi samostatná osada Hámričky, ktorá vznikla súčasne s činnosťou hámrov, teda dielní na spracovanie kovov. Zvonica s kaplnkou v Hámričkách boli postavené na prelome 19. a 20. stor. a sú zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok.

Viac informácií: www.zabiedovo.sk
GPS: 49.320139, 19.607849

Unikátne a majestátne dedičstvo

Región ponúka neskutočné množstvo kultúrnych pamiatok s bohatou históriou. Nejedna z nich patrí do dedičstva UNESCO. V mnohých sa počas celého roka konajú sprievodné podujatia spojené s ukážkami tradícií a zvykov.