V dňoch 24. – 26.06.2019 sa 4 členovia Klastra Orava zúčastnili školenia na Južnej Morave, ktoré organizovala Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj.

Školenie bolo zamerané na prípravu eventov, agroturistiku, vinársku turistiku, marketing, cyklotrasy a zážitkové programy.

Okrem zaujímavých prednášok sme mali možnosť navštíviť aj Dom Prírody v Moravskom krase a vyskúšať si v praxi outdoor aktivitu – „Portášsky desaťboj“.

Najbližšie školenie sa uskutoční na jeseň tohto roku.