Dňa 11. októbra 2018 sa v Hoteli GREEN na Kubínskej holi konala konferencia pod názvom „Rozvoj cestovného ruchu na ORAVE 2018“.  Konferencia bola určená nie len pre zástupcov samospráv ale aj pre zástupcov podnikateľských sektorov v odbore cestovného ruchu.

 

Cieľom konferencie bolo predstaviť nové možnosti prípravy projektov a budovania nových alebo udržovania aktuálnych atraktivít pre lepší rozvoj cestovného ruchu na Orave. Za výraznej pomoci a v spolupráci pána PhDr. Michala Lauríka, prednostu okresného úradu v Žiline, pozvanie do panelovej diskusie prijali JUDr. Peter Ďurček, štátny tajomník MDV SR a JUDr. Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu. JUDr. Peter Ďurček na úvod diskusie informoval o pobytových poukážkach pre zamestnancov a znížení sadzby DPH na ubytovacie služby platné od 01.Januára 2019. Pokračovali otázky z pléna prítomných, kde štátny tajomník odpovedal na možnosti spoločnej prezentácie regiónov cez zahraničné zastupiteľstvá MDV, nové plánované návrhy legislatívnych úprav zákona č.91/2010 o podpore cestovného ruchu, možnosti čerpania dotácie na projekty podporujúce rozvoj CR v regiónoch.

JUDr. Adriana Šklíbová v diskusii informovala o možnostiach vysporiadania pozemkov ( delimitácie, odplatné a bezodplatné prevody ), o procesoch podávania žiadostí a o spolupráci pri budovaní infraštruktúry v mestách s obciach. Nakoniec sa do panelovej diskusie zapojil PhDr. Michal Laurík, ktorý už pre krátkosť času ponúkol možnosti pomoci pri budovaní infraštruktúry pod cyklotrasy, napr. po trasách starých železničiek. Celú diskusiu moderoval predseda predstavenstva oblastnej organizácie cestovného ruchu Klaster ORAVA Ing. Maroš Badáň.

Konferencia mala medzi zástupcami miest a  obcí a aj pre zástupcov podnikateľských sektorov CR pozitívny ohlas. Hostia prejavili záujem o častejšie zorganizovanie konferencie takého významu.